آپارتمان فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه دوم-زيربنا 210متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.5ميليارد
تبریز فایل09109092608

31/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه چهار-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.14ميليارد
تبریز فایل09109092608

30/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی ک...

طبقه پنجم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.68ميليارد
تبریز فایل09109092608

30/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز منظریه خ...

طبقه ششم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

1.95ميليارد
تبریز فایل09109092608

30/02/1399جزئیات