آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

آپارتمان تبریز شاهگلی ک...

طبقه سوم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.57ميليارد
تبریز فایل09109092608

09/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ارتش جنو...

طبقه دوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.24ميليارد
تبریز فایل09109092608

23/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز عباسی تو...

طبقه دوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

850ميليون
تبریز فایل09109092608

20/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

880ميليون
تبریز فایل09109092608

20/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز قره آغاج...

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

720ميليون
تبریز فایل09109092608

11/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان خ...

طبقه پنجم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09109092608

11/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز استاندار...

طبقه چهار-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.15ميليارد
تبریز فایل09109092608

03/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.19ميليارد
تبریز فایل09109092608

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه دوم-زيربنا 154متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

831ميليون
تبریز فایل09109092608

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان خ...

طبقه چهار-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09109092608

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه اول-زيربنا 152متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی وسوفال- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

912ميليون
تبریز فایل09109092608

19/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه همکف-زيربنا 153متر-سيستم نقشه ویلائی-نما آجر گری- 4خوابه غربی-سن بنا 19سال -قیمت متر مربع 5.3ميليون

800ميليون
تبریز فایل09109092608

19/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.19ميليارد
تبریز فایل09109092608

15/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.6ميليارد
تبریز فایل09109092608

12/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه سوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

935ميليون
تبریز فایل09109092608

07/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز سیزده آب...

طبقه سوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.36ميليارد
تبریز فایل09109092608

06/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مارالان ...

طبقه چهار-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

90ميليون
تبریز فایل09109092608

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما آجر گری- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09109092608

16/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه چهار-زيربنا 175متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.225ميليارد
تبریز فایل09109092608

15/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

800ميليون
تبریز فایل09109092608

26/06/1398جزئیات